Algemeen

Rots en Water is een effectief weerbaarheidsprogramma dat zich voornamelijk richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Ervaren en doén staan hierbij voorop.

Bij Rots & Water DOEN we 75% en praten we 25%. Rots & Water draagt op school bij aan een sfeer van onderlinge harmonie en respect. De ouders worden op een toegankelijke wijze bij het proces betrokken.

We zien dat de kinderen weerbaar worden. Weerbaar zijn werkt preventief tegen pesten, geweld en andere vervelende situaties.Rots en water draagt ook bij aan een positieve sfeer in de groep.

ROTS & WATER; Een sociale weerbaarheidscursus voor kinderen van 8-12 jaar

Naast trainingen op scholen gaan wij binnenkort nu ook starten met groepslessen, waar je je kind individueel voor kunt opgeven. Vooralsnog gaan deze trainingen gegeven worden in Oisterwijk, na schooltijd. De groepen zullen maximaal uit 10 kinderen bestaan en de training is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar.

WeerbaarheidWerkt!

Rots en Water is een effectief weerbaarheidsprogramma dat zich voornamelijk richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Ervaren en doén staan hierbij voorop.

WeerbaarheidWerkt!


Tom ter Meulen
Marjolein Vugs
Specialistische trainers in Rots & Water
www.weerbaarheidwerkt.nl

06 - 50 49 90 10