Groepslessen

Groepslessen

ROTS & WATER; Een sociale weerbaarheidscursus voor kinderen van 8-12 jaar

Naast trainingen op scholen gaan wij binnenkort nu ook starten met groepslessen, waar je je kind individueel voor kunt opgeven. Vooralsnog gaan deze trainingen gegeven worden in Oisterwijk, na schooltijd. De groepen zullen maximaal uit 10 kinderen bestaan en de training is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar.

De training is geschikt voor zowel jongens als meiden die er de voorkeur aan geven om sociale vaardigheden op een sportieve manier aan te leren. Deze training is gericht op het weerbaarder maken van jezelf, fysiek, mentaal en sociaal door middel van lichamelijke oefeningen. De vaardigheden hebben betrekking op het verminderen van conflicten met mensen in je omgeving, jezelf leren verdedigen en het aangaan en onderhouden van contacten met andere mensen.

HOE?
We trainen in gemakkelijk zittende kleren en op blote voeten. Door fysieke oefeningen en reflectiegesprekjes leer je de krachten en zwakke punten van de Rots- en de Waterhouding. De rotshouding leert je op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te durven kiezen, dit kan je helpen om te gaan met o.a. groepsdruk. De waterhouding leert je open te staan voor de mening van andere mensen. Bij de waterhouding staan vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

WELKE THEMA’S?
Iedere groep is anders. We proberen de training zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de groep. Om een beeld te geven volgt hier een samenvatting van thema’s die binnen deze training vaak aan de orde komen:

 • Sterk staan
 • Sterk staan bij problemen
 • Sterk weglopen
 • Verbale communicatie bij Rots- en Waterhouding
 • Rots en water op het schoolplein
 • Ademkracht
 • Verbinding aan kunnen gaan
 • Pesten en gepest worden
 • Grenzen aanvoelen en grenzen aangeven
 • Groepsdruk
 • Lichaamstaal
 • Mentale kracht

CURSUSDATA
Bij voldoende aanmelding (vanaf 6 deelnemers) start de training ‘Weerbaarheid voor kinderen’ op dinsdag 7 mei 2019 van 19.00 – 20.00 uur. € 145,00 per deelnemer voor intake, 8 x lesuur per week, evaluatieverslag.

Uw kunt uw kind inschrijven door een bericht te sturen via het contactformulier of door te mailen naar . We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Datum   Activiteit
Donderdag 18 april   intake voor ouders en kind
Dinsdag   7 mei   groepsles
Dinsdag 14 mei   groepsles
Dinsdag 21 mei   groepsles
Dinsdag 28 mei   groepsles
Dinsdag   4 juni   groepsles
Dinsdag 11 juni   groepsles
Dinsdag 18 juni   groepsles
Dinsdag 25 juni   groepsles

WeerbaarheidWerkt!

Rots en Water is een effectief weerbaarheidsprogramma dat zich voornamelijk richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Ervaren en doén staan hierbij voorop.

WeerbaarheidWerkt!


Tom ter Meulen
Marjolein Vugs
Specialistische trainers in Rots & Water
www.weerbaarheidwerkt.nl

06 - 50 49 90 10