Rots en Water

Rots en Water

Rots en Water is een effectief weerbaarheidsprogramma dat zich voornamelijk richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Ervaren en doén staan hierbij voorop.

Tijdens de training krijgen kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om sociaal en mentaal sterk te zijn en om vertrouwen te hebben in jezelf en in anderen. De training geeft de kinderen handvatten om voor zichzelf en voor anderen op te komen.

Ieder kind is voor een deel rots en voor een deel water. Door middel van lichamelijke oefeningen ontdekken en leren kinderen dit over zichzelf.

De Rots & Water-methodiek is speels en actief. Het is een wetenschappelijk bewezen methode die in 1998 werd ontwikkeld door Freerk Ykema. In de trainingen wisselen we actie zoals spel, simpele zelfverdedigingsvormen en creatieve oefeningen af met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

Bij Rots & Water DOEN we 75% en praten we 25%. De ouders worden op een toegankelijke wijze bij het proces betrokken.

WeerbaarheidWerkt!

Rots en Water is een effectief weerbaarheidsprogramma dat zich voornamelijk richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Ervaren en doén staan hierbij voorop.

WeerbaarheidWerkt!


Tom ter Meulen
Marjolein Vugs
Specialistische trainers in Rots & Water
www.weerbaarheidwerkt.nl

06 - 50 49 90 10