Clientervaring

Image

In het schooljaar 2017-2018 heeft mijn groep de Rots en Water training bij Marjolein en Tom gevolgd. De groep was een groep van uitersten; veel kinderen zaten hoog op de rots en veel kinderen waren stille wateren.

Via speelse oefeningen in de gymzaal kon de groep ervaren hoe het was om op elkaar te kunnen vertrouwen, om als groep te functioneren en leerden ze elkaar op een heel andere manier kennen. Of eigenlijk moet ik zeggen, leerden ze elkaar pas kennen. Kinderen gaven zelf ook aan dat ze zich bij een ander niet veilig voelden. Dat is door de oefeningen in de training en ook de gesprekken die daarbij hoorden, zeker veranderd.

Het fijne van de training was, dat het voor de kinderen niet voelde als leren. Ze waren immers in de gymzaal. Toch zag je de hele groep een beweging maken, de goede kant op. De termen uit de training namen we mee in de klas, zodat bepaalde doelen ook echt verankerd konden worden in het dagelijks leven. Als we tegen elkaar zeiden; “misschien moet je even van je rots afkomen en het anders zeggen”, wist iedereen wat we bedoelden.

Het doorslaan van het plankje met daarop het persoonlijke doel van elk kind, was een ‘doorslaand’ succes. Kinderen die heel bedeesd waren, lieten zien welke kracht ze in zich hadden. En de groep was ontzettend trots en blij voor elk kind als het lukt. Als laatste heeft onze groep nog ‘Over de streep’ gespeeld. Dat was best heftig en confronterend, maar ook o zo waardevol om kinderen te laten zien dat ze niet de enige waren. De reacties van de andere kinderen, het geven van respect, waren hartverwarmend.

Ik zie de Rots en Water training niet als wondermiddel, een groepsproces blijft een dynamisch geheel omdat er zoveel verschillende individuen inzitten. Maar de training geeft een groep een boost om samen verder te gaan, om vanuit vertrouwen met elkaar te kunnen werken en om elkaar beter te begrijpen. Ook individueel heeft elk kind er voor hem of haar waardevolle aspecten uit kunnen halen en zichzelf wat beter leren kennen.

Welke aanpak sluit het beste aan bij een groep waarbij de groepsdynamiek uit balans is? Al snel kwamen we uit bij Rots & water! Vooral de fysieke aanpak sprak ons enorm aan, omdat daarmee vooral een aantal jongens werden uitgedaagd. Tom en Marjolein zijn echt tot de kern gekomen bij veel kinderen.

We zagen al snel een aantal kinderen positief veranderen. Ieder op zijn eigen manier heeft er een les uit geleerd. De rustige kinderen durven meer voor zichzelf op te komen en "de apen op de rots" zien ook steeds meer in wat hun positieve rol in de groep kan veranderen. Dit heeft wel ècht tijd nodig gehad, want het ging niet altijd zoals we hadden gehoopt. Complimenten voor Tom en Marjolein die bereidt zijn geweest om met extra gesprekken en een aangepast programma meer diepgang te krijgen in de verbetering van de groepsdynamiek.

Ook de ouders werden bij het proces betrokken d.m.v. een informatieavond, oudergesprekken en wekelijkse groepsmail, zodat zij ook thuis hierover in gesprek konden gaan met hun kind. Het grootste deel van de groep heeft ècht geleerd hoe ze zelf kan bijdragen aan een gezelligere sfeer in de groep. Zo fijn om te ervaren als juf! Bedankt Tom en Marjolein!

WeerbaarheidWerkt!

Rots en Water is een effectief weerbaarheidsprogramma dat zich voornamelijk richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Ervaren en doén staan hierbij voorop.

WeerbaarheidWerkt!


Tom ter Meulen
Marjolein Vugs
Specialistische trainers in Rots & Water
www.weerbaarheidwerkt.nl

06 - 50 49 90 10