Voor Leerkrachten

Voor Leerkrachten

Bij Rots & Water DOEN we 75% en praten we 25%. Rots & Water draagt op school bij aan een sfeer van onderlinge harmonie en respect. De ouders worden op een toegankelijke wijze bij het proces betrokken.

We zien dat de kinderen weerbaar worden. Weerbaar zijn werkt preventief tegen pesten, geweld en andere vervelende situaties.Rots en water draagt ook bij aan een positieve sfeer in de groep.

Wanneer Rots en Water?
Dit zijn veelgehoorde redenen om voor een Rots & Water-training te kiezen:

 • Ik wil de sociale cohesie binnen mijn klas verbeteren
 • Er wordt gepest in de klas
 • Een dominante groep kinderen bepaalt vaak de sfeer in de klas
 • Meerdere kinderen durven niet assertief genoeg te zijn
 • Er is een onveilige sfeer in de klas

Veelgehoorde opmerkingen van ouders en docenten na een training zijn:

 • Kinderen kunnen voor zichzelf opkomen, zijn zichtbaarder en assertiever
 • Kinderen gaan een lastige situatie aan met rust en respect voor de ander
 • Kinderen hebben meer zelfvertrouwen, meer sociale vaardigheden en voelen zich veilig
 • Kinderen staan stevig in hun schoenen, maken oogcontact en kunnen grenzen stellen
 • Kinderen spelen meer samen, kunnen zich beter concentreren en voelen zich zeker
 • Kinderen kunnen beter om gaan met pestgedrag

WeerbaarheidWerkt!

Rots en Water is een effectief weerbaarheidsprogramma dat zich voornamelijk richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Ervaren en doén staan hierbij voorop.

WeerbaarheidWerkt!


Tom ter Meulen
Marjolein Vugs
Specialistische trainers in Rots & Water
www.weerbaarheidwerkt.nl

06 - 50 49 90 10